logo PLURIXu > strona startowa PLURIX (od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8:30..14:45
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
Przeprowadziliśmy się

PLURIX - odwrotne obciążenie VAT budowlanki

   Od 1 I 2017 obowiązywać będzie mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia dla branży budowlanej. Dotyczy to (wiekszości) usług (budowlanych, wykończeniowych, także remontowych) wykonywanych pomiędzy czynnymi podatnikami VAT gdy wykonujący usługę jest podwykonawcą. Wystawia on wtedy fakturę bez VAT, ale z adnotacją "odwrotne obciążenie". To nabywca nalicza VAT i ujmuje go w swojej deklaracji jednoczesnie po stronie sprzedaży oraz po stronie zakupów. Wykazuje się to w osobnych pozycjach deklaracji VAT-7, a sprzedawca jeszzce musi składać deklarację VAT-27 ("informacja podsumowująca" o odwrotnym obciążeniu w transakcjach krajowych, taki VAT-UE w kraju).
   Kto to jest "podwykonawca"? Ustawa o VAT nie definiuje tego terminu - otwierać się więc będzie pole dla dowolnych interpretacji organów kontrolnych (które - oczywiście - nie będą mieć wątpliwości, więc nie będzie czego rozstrzygać na korzyść podatnika). Ministerstwo - w odpowiedzi na interpelację poselską uchyliło się od odpowiedzi i odesłało do wykładni językowej ze słownika języka polskiego. Na pewno generalny wykonawca nie jest podwykonawcą. Ale pośrednik, który tylko refakturuje usługi (np. najemca lokalu "przerzucający" koszty remontu i adaptacji na właściciela) zgodnie ze zawartą umową o usługi budowlano-remontowe? Albo dostawa towaru wraz z usługą (np. montażu) przy budowie "pod klucz"? Jest wyrok SN, iż nie jest podwykonastwem dostawa maszyn i urządzeń ani dostawa materiałów budowlanych. A które usługi okołobudowlane podpadają pod odwrotne obciążenie? W ustawie (załącznik 14 poz. 2..48) jest pół setki symboli statystycznych do przeanalizowania. Wypożyczenie koparki na pewno nie, zrobienie wykopu tą koparką - na pewno już tak (ale samo wypożyczenie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu do tych usług jednak nie, bo byłoby niezgodne z dyrektywą 2006/112 UE). Dostawa betonu? bo wylanie betonu (z gruszki) może być dostawą towaru albo "usługą betoniarską" (spory na tym tle są od dawna - bo dotyczą prawa do obniżonej stawki VAT 8%. 11 V 2017 NSA orzekł - I FSK 1389/15 - że dostawa z wylaniem betonu jest kompleksową dostawą towaru - produktu określonego co do gatunku, więc nie podlega OO ale VAT 23%; zaś 26 V 2017 dyrektor KIS - 0114-KDIP1-2.4012.121.2017.1.RM - że podlega OO, a nabywca stosuje stawkę 8%). A fakturowanie w ramach konsorcjum (jest wyrok WSA: I SA/Gd 1393/13 z 29 XII 2016, iż rozliczenia wewnątrz konsorcjum nie są usługa i nie podlegają VAT w ogóle)? Albo inwestor zastępczy?
   Przypominamy, że trzeba jeszcze "trafić" we właściwy miesiąc - obowiązek podatkowy we VAT powstaje dla usług budowlanych z chwilą wystawienia faktury - ale nie później niż 30 dni po wykonaniu usługi. A ostatnio obowiązująca "linia orzecznictwa" uznaje usługę za wykonaną NIE w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - ale już w chwili ZGŁOSZENIA przez wykonawcę danego etapu robót do odbioru (o ile jest rozliczany płatnościami częściowymi). Odwrotne obciążenie dotyczy dopiero usług wykonanych (zakończonych) po 1 I 2017 (choćby były zaczęte w 2016); i na odwrót: jeżeli usługa została wykonana w 2016, to choćby obowiązek podatkowy powstał dopiero w 2017 - to rozliczamy VAT bez odwrotnego obciążenia. Jeżeli w 2016 została wystawiona przez wykonawcę faktura na otrzymaną zaliczkę - to dokonuje on korekty takiej faktury na bieżąco (a nie wstecz) - w miesiącu wykonania usługi.
   Dla sprzedawcy niebezpieczna jest pomyłka polegająca na wystawieniu faktury "odwrotne obciążenie" gdy transakcja podlegała "normalnemu" VATowi: zaniżył wówczas VAT należny do odprowadzenia do fiskusa. Nabywca - jeżeli bezmyślnie obejmie u siebie taką fakturę "odwrotnym obciążeniem" - w razie kontroli będzie miał wyrzucony ten VAT i z rejestru sprzedaży i z rejestru zakupów, więc zaległości nie będzie.
   U nabywcy niebezpieczna jest faktura z "normalnym" VAT" wystawiona do transakcji podlegającej odwrotnemu obciążeniu: nie ma prawa odliczyć VAT z takiej faktury (mimo, iż go zapłacił). Co więcej, ponieważ nie "rozpoznał" odwrotnego obciążenia i nie ujął go w rejestrze sprzedaży u siebie - ma zaległość podatkową, a ten VAT musi DRUGI RAZ zapłacić. Owszem, może go odliczyć - ale nie od razu w tamtej deklaracji, ale dopiero na bieżąco. A sprzedawca? Wystawił fakturę z VAT (niepotrzebnie), dostał zapłatę tego VAT od nabywcy, odprowadził go do skarbówki (niepotrzebnie) - nic mu nie grozi! Jeżeli jednak nabywca okaże się czujny - to powinien natychmiast zarządać od sprzedawcy wystawienia faktury korekty (i zwrotu niesłusznie zapłaconego VAT). Jeżeli ją dostanie "na czas" - rozpozna u siebie odwrotne obciążenie od skorygowanej kwoty netto i złoży deklarację "jak należy" (co zamknie sprawę); jeżeli NIE - to musi rozpoznać u siebie odwrotne obciążenie od kwoty brutto nieprawidłowej faktury (ale równocześnie wpisuje go sobie do rejestru zakupu, więc to nie boli). Kiedy już wreszcie dostanie fakturę-korektę od sprzedawcy - koryguje u siebie to odwrotne obciążenie. Wieść gminna głosi, że koryguje "na bieżąco" (tj. w miesiącu otrzymania tej korekty od sprzedawcy), obawiam się jednak, że fiskus może tu próbować wypichcać interpretacje, iż korekta powinna być odniesiona do pierwotnego okresu (bo już wtedy kwoty były nieprawidłowe); oczywiście - korekta podatku należnego (po stronie sprzedaży); co spowoduje, że podatek naliczony (po stronie zakupu) okaże się zawyżony, więc... - kontynuować?
   Pobocznym efektem u sprzedawców będzie zmniejszenie się kwoty podatku należnego, w skrajnym przypadku (wszystkie faktury sprzedaży wystawia z odwrotnym obciążeniem) nawet do zera. Co to pociąga? Ano - nadwyżkę VAT naliczonego ze zakupów, którą trzeba będzie wykazać na deklaracji jako VAT do zwrotu. W ślad za tym oczywiście kontrola, przedłużenie terminu zwrotu (zapomnij o 60 dniach !),...

na górę strony