logo PLURIXu > strona startowa PLURIX (od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8:30..14:45
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
Przeprowadziliśmy się

PLURIX - opłaty

   Opłaty uiszczane przez naszych klientów uzależnione są od ilości pracy wykonanej przez PLURIX dla nich. Pracę tą mierzymy ryczałtowo - ilością dokumentów. Szczegóły dla poszczególnych usług - w podstronach (Idź do... powyżej).

   Dopuszczamy tylko jeden rodzaj dopłaty: za opóźniony spływ dokumentów (po 10 dniu następnego miesiąca) do Biura (aż do 20% - ale dotychczas zastosowalimy ją jedynie 2 razy). Nie ma żadnej dopłaty za "przyjmowanie dokumentów", "sortowanie faktur", "sprawdzanie dowodów księgowych" ani "wydruki" jak stosują to niektóre inne biura (nasi klienci są bowiem rozsądni i nie proszą co dwa dni o kolejną kopię tego samego tabulogramu). Wszystkie obowiązki "etatowego księgowego" ujęte są w powyższej cenie: sprawdzanie dokumentów, informacja o wadach i brakach dostarczonych dokumentów jakie należy poprawić lub usunąć, księgowanie, uzgadnianie rozrachunków należności i zobowiązań z kontrahentami oraz urzędami, obliczanie wyniku finansowego, przygotowanie wszystkich deklaracji podatkowych firmy(dochodowy, VAT, VAT-UE, od płac itp.), gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w ciągu roku obrotowego.

na górę strony

Godzinowe

   Oczywiście, są też prace płatne osobno - głównie przygotowanie rozlicznych raportów (w tym wniosków kredytowych wymaganych przez banki) oraz umów, opinii, kontraktów czy porad (różnych "a co by było, gdyby" czy "jak można by", optymalizacja podatkowa, ...), konsolidacja bilansu i sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych podmiotów objętych konsolidacją, nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego, sporządzanie z wyprzedzeniem zestawień do terminów płatności oraz przelewów do Home Banking, dokumentacji rachunkowej do wypłaty funduszu socjalnego oraz inne nie-rutynowe czy incydentalne prace. Uczestnictwo w imieniu klienta w różnorakich kontrolach i inspekcjach czy reprezentacja przed sądami administracyjnymi też zalicza się do takich prac (ale korespondencja z urzędami jest "w cenie"). Wszystkie one są płatne według stawki godzinowej - 187.00 PLN/godzinę - i przepisów o podróżach służbowych (aktualnie ok. 0.8358 PLN/km) jeżeli nasz pracownik musi podróżować do innego miasta. Ogólnie: PLURIX nie tworzy dokumentów (poza poleceniami księgowania czy amortyzacją), tylko księguje te, które dostarcza klient (jeżeli prawo na to zezwala) - i za to jest opłata podstawowa. Natomiast, gdy bierzemy udział w tworzeniu dokumentów, liczymy za to ekstra (ponieważ nie jest to "codzienne" księgowanie). Liczymy dodatkowo 14.55 PLN za każdą kartkę np.: deklaracji ZUS (miesięcznych i ew. rocznych) oraz PIT-8 i PIT-11 (roczne funduszu płac) czy zeznań rocznych dla pracowników i właścicieli (PIT-3n, PIT-B itp.), tyle samo za każdą kartkę deklaracji INTRASTAT.

na górę strony

Zmiana cen

   Nadmieniamy przy tym, że ceny zmieniamy jedynie raz w roku: na początku nowego roku podatkowego zwiększamy je wraz ze wzrostem minimalnej płacy (wyjąwszy, oczywiście, wypadki nadzwyczajne - np. wprowadzenie 22% VAT). Podane powyżej stawki dotyczą roku 2018. Do podanych tutaj i gdzie indziej cen proszę doliczyć 23% podatku VAT (który - oczywiście - nie obciąża nijak Państwa firmy: jest płacony nam - zamiast bezpośrednio do Urzędu Skarbowego).

na górę strony

Korzyść z wydania księgowości na zewnątrz firmy

   Przy porównaniu naszych cen z aktualnymi płacami Państwa działu księgowości proszę zauważyć, że do naszej należności nie dochodzi już żadne dodatkowe obciążenie np. na ZUS czy ZFSS albo PFRON, ani też czynsze i inne koszty zorganizowania stanowiska pracy dla referenta księgowego. PLURIX również nie potrzebuje urlopów ani innych nieobecności w pracy (np. zwolnień chorobowych). Proszę traktować to jako punkt wyjściowy: mieliśmy przykłady, gdzie takie szacunki zmieniały się po przejęciu księgowości przez PLURIX, i to w obie strony. Może zmienić się profil działalności Państwa firmy (to często się zdarza: właścicielstwo chce zreorganizować firmę i jednym z kroków "po drodze" jest "wydanie" księgowości na zewnątrz - przy ponad 70 pracownikach jest to oszczędność ok. sześciu pracowników w typowym przedsiębiorstwie, a "przy okazji" zupełnie zmienia się to, co księgujemy); nierzadko załoga w zmienionej sytuacji kadrowo-organizacyjnej zaczyna produkować mniej lub więcej papierów. Jednakże, nasze biuro często sugeruje jak usprawnić obieg dokumentów - z biegiem czasu poznajemy każdego klienta wciąż lepiej. Pomagamy Państwu również w problemach wynikających z informatyzacji firmy - zarówno wyborze sprzętu, oprogramowania, usługach serwisowych czy usuwaniu doraźnych awarii. Wiemy, jak bardzo niedojrzałe są współczesne komputery dla kogoś, kto pożąda perfekcji w prowadzeniu interesów - i szczególnie w tej działce nie pozostawiamy naszych klientów zdanych na ślepy traf.

na górę strony