logo PLURIXu > strona startowa PLURIX (od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8..16
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
VoIP: (32)790 43 12 (darmowe ze strony)
Przeprowadzamy się

PLURIX - doręczenia

   Ordynacja podatkowa (uOP) stanowi (art. 144 § 1 uOP), że fiskus doręcza pisma papierowo (za pokwitowaniem, przez pocztę lub gońca) lub elektronicznie (za urzędowym poświadczeniem odbioru): przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP - chyba, że są problemy techniczne (to wtedy papierowo). Droga elektroniczna wymaga przy tym zgody strony (art. 144a uOP); zgodę można cofnąć.
   Niestety, w przypadku profesjonalnych pełnomocników (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy - ale też organy administracji) od 1 stycznia 2016 może to być tylko albo doręczenie elektroniczne - albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 uOP). Pełnomocnictwo dla profesjonalisty powinno wskazywać także jego adres elektroniczny (art. 138c § 1 uOP - twierdzi się, że organ może wezwać pełnomocnika do uzupełnienia brakującego @dresu elektronicznego, choć obowiązek wskazania takiego adresu ustawa nakłada jedynie na nierezydenta bez NIPu ustanowionego w szczególnych procedurach VAT: art. 138c § 2 uOP). Pełnomocnictwo ogólne (obowiązujące od 1 VII 2016: PPO-1) w ogóle zgłasza się już wyłącznie elektronicznie (art. 138d § 3 uOP) - znowuż z opcją papierową w razie problmów technicznych. Tym niemniej, organ nie może przesłać pisma ani papierowo na adres pełnomocnika - ani też na ten @dres email.
   Czy organ ma prawo wezwać pełnomocnika-profesjonalistę do osobistego odbioru korespondencji w siedzibie organu w razie braku możliwości doręczenia elektronicznego czy też powinien zastosować awaryjnie doręczenie papierowe?

na górę strony