logo PLURIXu > strona startowa PLURIX(od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8..16
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
VoIP: (32)790 43 12 (darmowe ze strony)
Wdrażamy Jednolity Plik Kontrolny

PLURIX - limit płatności gotówkowych

   Od 1 I 2017 obowiązuje niższy limit płatności gotówkowych: 15,000 PLN zamiast 15,000 EUR. Lepiej nie zapłacić w ogóle: gdy przedsiębiorca zapłaci przedsiębiorcy gotówką (także przekazem pocztowym, wpłatą gotówkową na rachunek bankowy czy pobraniem gotówki przez kuriera) w transakcji przekraczającej 15,000 PLN - to tej (części) płatności nie zalicza do kosztów (jeżeli była wcześniej już ujęta - np. koszt zakupu towarów czy materiałów albo odpisy amortyzacyjne - to musi skorygować koszty w miesiącu tej zapłaty); i nie ma możliwości żadnego późniejszego "odkręcenia" tego"! Szczęśliwie, ograniczenie nie dotyczy kompensat czy barteru - bo tam nie ma "płatności" przy uregulowaniu zobowiązania, podobnie płatności natychmiastowe (np. PayU) przebiegają "za pośrednictwem rachunku". A co tymczasem ze zapłatą kartą płatniczą? - podobno JEST uznawana za bezgotówkową.
   Chodzi o "jednorazową wartość transakcji" - nie sumujemy więc (ani w ramach miesiąca, ani roku) kolejnych zakupów u tego samego dostawcy (na podstawie różnych umów bądź zakupów doraźnych). Ale NSA uważa, że jednorazową transkacją może być nawet wieloletnia umowa o roboty budowlane (płacona w ratach) czy inwestycje. Podobnie, stałe świadczenie usług (mimo, iż pojedyncze faktury nie przekraczają limitu) - zwłaszcza z cyklicznymi okresami rozliczeniowymi i na podstawie jednej umowy wskazującej łączną wartość - np. leasing. Wydawało się, że umowa na czas nieokreślony (gdy wartość łączna zależy m.in. od faktycznego czasu jej trwania) "uchowa się" przed fiskusem; ale najnowszy trYnd mówi, że należy określać "krocząco" - miesiąc za miesiącem - przewidywaną wartość umowy na podstawie dotychczasowych płatności, okresu wypowiedzenia (sic!) i minimalnej stawki z umowy. Jeżeli wartość transakcji nie jest znana (np. także gdy jest waloryzowana kursem USD - albo zależna od comiesięcznego zakresu prac), to płatności częściowych można dokonywać gotówką dopóki zmieniająca się pełna wartość nie przekroczy limitu (potem już nie - choćby kurs następnie spadł!).
   Limit 15,000 dotyczy całej wartości transakcji a nie poszczególnych płatności: każda częściowa zapłata gotówkowa wyłącza tęże z kosztów (wlicza się więc i ZALICZKI).
   Zrazu krążył pogląd, iż firmy zagraniczne NIE SĄ przedsiębiorcami w świetle art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; zatem te restrykcje nie dotyczyłyby transakcji z nimi (przy gotówce ponad 15,000 EUR nie zmieniają się jednak obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy). Jednak ministerstwo się nie zgadza z tym, jak zawsze.
   Gdy rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym - zakaz wchodzi dopiero w roku zaczynającym się po 31 XII 2016. Zakaz dotyczy jednak także kosztów nie ujętych w poprzednich latach z transakcji przekraczających stary limit 15,000 EUR (o ile zapłata nastąpi dopiero teraz) - towary, amortyzacja. Na dodatek, dla osób fizycznych po ucieczce od PIT (np. przejściu na ryczałt czy kartę) albo likwidacji bądź zawieszeniu działalności - należy skorygować koszty ostatniego roku rozliczanego "wg skali" (co wiąże się, oczywiście, ze zaległością i odsetkami !!!). Zakupy gotówkowe PRZED zarejestrowaniem działalności NIE podpadają pod limit (i stają się potem kosztem) - ale spółek kapitałowych w organizacji już podpadają.

na górę strony