logo PLURIXu > strona startowa PLURIX(od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8..16
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
VoIP: (32)790 43 12 (darmowe ze strony)
Wdrażamy Jednolity Plik Kontrolny

PLURIX - limit płatności gotówkowych

   Od 1 I 2017 obowiązuje niższy limit płatności gotówkowych: 15,000 PLN zamiast 15,000 EUR. Lepiej nie zapłacić w ogóle: gdy przedsiębiorca zapłaci przedsiębiorcy gotówką (także przekazem pocztowym, wpłatą gotówkową na rachunek bankowy czy pobraniem gotówki przez kuriera) w transakcji przekraczającej 15,000 PLN - to tej (części) płatności nie zalicza do kosztów (jeżeli była wcześniej już ujęta - np. koszt zakupu towarów czy materiałów albo odpisy amortyzacyjne - to musi skorygować koszty w miesiącu tej zapłaty); i nie ma możliwości żadnego późniejszego "odkręcenia" tego"! Szczęśliwie, ograniczenie nie dotyczy kompensat czy barteru - bo tam nie ma "płatności" przy uregulowaniu zobowiązania, podobnie płatności natychmiastowe (np. PayU) przebiegają "za pośrednictwem rachunku". A co tymczasem ze zapłatą kartą płatniczą? - podobno JEST uznawana za bezgotówkową.
   Chodzi o "jednorazową wartość transakcji" - nie sumujemy więc (ani w ramach miesiąca, ani roku) kolejnych zakupów u tego samego dostawcy (na podstawie różnych umów bądź zakupów doraźnych). Ale NSA uważa, że jednorazową transkacją może być nawet wieloletnia umowa o roboty budowlane (płacona w ratach) czy inwestycje. Podobnie, stałe świadczenie usług (mimo, iż pojedyncze faktury nie przekraczają limitu) - zwłaszcza z cyklicznymi okresami rozliczeniowymi i na podstawie jednej umowy wskazującej łączną wartość - np. leasing. Wydawało się, że umowa na czas nieokreślony (gdy wartość łączna zależy m.in. od faktycznego czasu jej trwania) "uchowa się" przed fiskusem; ale najnowszy trYnd mówi, że należy określać "krocząco" - miesiąc za miesiącem - przewidywaną wartość umowy na podstawie dotychczasowych płatności, okresu wypowiedzenia (sic!) i minimalnej stawki z umowy. Jeżeli wartość transakcji nie jest znana (np. także gdy jest waloryzowana kursem USD - albo zależna od comiesięcznego zakresu prac), to płatności częściowych można dokonywać gotówką dopóki zmieniająca się pełna wartość nie przekroczy limitu (potem już nie - choćby kurs następnie spadł!).
   Limit 15,000 dotyczy całej wartości transakcji a nie poszczególnych płatności: każda częściowa zapłata gotówkowa wyłącza tęże z kosztów (wlicza się więc i ZALICZKI).
   Zrazu krążył pogląd, iż firmy zagraniczne NIE SĄ przedsiębiorcami w świetle art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; zatem te restrykcje nie dotyczyłyby transakcji z nimi (przy gotówce ponad 15,000 EUR nie zmieniają się jednak obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy). Jednak ministerstwo się nie zgadza z tym, jak zawsze.
   Gdy rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym - zakaz wchodzi dopiero w roku zaczynającym się po 31 XII 2016. Zakaz dotyczy jednak także kosztów nie ujętych w poprzednich latach z transakcji przekraczających stary limit 15,000 EUR (o ile zapłata nastąpi dopiero teraz) - towary, amortyzacja. Na dodatek, dla osób fizycznych po ucieczce od PIT (np. przejściu na ryczałt czy kartę) albo likwidacji bądź zawieszeniu działalności - należy skorygować koszty ostatniego roku rozliczanego "wg skali" (co wiąże się, oczywiście, ze zaległością i odsetkami !!!). Zakupy gotówkowe PRZED zarejestrowaniem działalności NIE podpadają pod limit (i stają się potem kosztem) - ale spółek kapitałowych w organizacji już podpadają.
   Ale to nie koniec! We wrześniu 2017 pojawił się projekt upublicznienia wykazu rachunków bankowych zgłoszonych przez firmy do skarbówki (pamiętamy, ze jest taki obowiązek? Dotyczy on nawet zakładanych epizodycznie rachunków lokat bankowych!) - i wyrzucaniu z kosztów zapłat na rachunki spoza tego wykazu. Potwierdził to podsekretarz Gruza Paweł w odpowiedzi na interpelację poselską 15875: zgodnie z projektem UA34 wykaz na stronach fiskusa będzie aktualizowany codziennie, a informacje będą usuwane po 5 latach.

na górę strony