logo PLURIXu > strona startowa PLURIX (od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8..16
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
VoIP: (32)790 43 12 (darmowe ze strony)
Przeprowadzamy się

PLURIX - oZUSowanie umów zleceń

   Kolejny obrót przykręcania śruby podatnikom: śmieciowy p.o. rząd przeforsował propozycję objęcia umów zlecenia składkami ZUS. Generalnie, prawie wszystkie formy aktywności zawodowej (a właściwie uzyskiwane z nich apanaże) objęte są składkami na ZUS: praca najemna, działalność gospodarcza, cywilnoprawne umowy zlecenia (przyzwoitość nie pozwala mi przytoczyć, jak obraźliwie nazywają je populiści). Ale - są przepisy regulujące tzw. zbieg (nie chodzi tu o osoby uciekające przed polskim molochem socjalnym do innych krain) - jeżeli trzebaby opłacać składki z kilku różnych powodów ("tytułów" w żargonie ustawowym). Tak np. umowa o pracę wyklucza ZUS z działalności gospodarczej oraz umowy zlecenia - ale tylko wtedy, gdy pracownik zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie. Żeby była jasność - mówimy cały czas tylko o składkach na ubezpieczenia społeczne; zdrowotne płaci się od wszystkiego bez zniżek ani wyłączeń. Podobnie więc jest też, przy kilku równoczesnych umowach zlecenia - oZUSowana jest tylko ta pierwsza, następne już nie. Oczywiście, wiemy jak było to wykorzystywane: pierwsza umowa na 50 PLN miesięcznie, a równolegle ta właściwa, na kwotę cztero czy pięciocyfrową - ale już bez ZUS.
   Za piękne to było, prawda? Od 1 I 2016 wchodzi w życie art. 1 pkt 3 lit. b ustawy (zresztą - samej już też zmienionej: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw) nakazująca (zmiana art. 9 ustawy o społecznych) oZUSowywać kolejne umowy w danym miesiącu - aż łaczna podstawa do składek osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia (1,850 PLN w 2016). Ponieważ wciąż mozna zmienić "tytuł" do oskładkowania - jeżeli jakaś koleja umowa w całości "pokrywa" płacę minimalną, to można wybrać tylko ją jedną (albo "poskładać" tą minimalną z dowolnie wybranych kilku umów, niekoniecznie w kolejności ich zawierania). Jeżeli mamy te umowy z więcej niż jednym zleceniodawcą (albo ogólniej - płatnikiem) - to ustawa (nowododany ust. 6 w art. 34) nakazuje ubezpieczonemu dostarczyć dokumenty wykazujące brak konieczności opłacania składek. Jakie dokumenty - tego już nie precyzuje.
   Nie jest to czysta teoria - płatnik (a więc zleceniodawca) zgłosić ma zleceniobiorcę do ZUS w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Nawet przedłożenie umowy zlecenia zawartej z inną firmą nie daje gwarancji, że wypisana na niej kwota zostanie faktycznie wypłacona i powstanie pożądany "zbieg". Przypominam, że w przypadku oZUSowania (i opodatkowania też) obowiązuje "reguła kasowa": wypłacone w danym miesiącu. Jeżeli szef spóźni się z przelewami i gratyfikacja trafi na konto dopiero pierwszego następnego miesiąca: adieu zbiegu ! Żadne wyjście z tej sytuacji nie jest komfortowe: jeżeli miał być oZUSowany a nie był - to trzeba będzie zrobić korektę (z odsetkami); jeżeli (z "ostrożności") był oZUSowany a nie miał być - to tez trzeba będzie zrobić korektę (a nadpłata nie jest oprocentowana). I nie pomoże tu też ZUS (mimo, iż od 1 I 2016 ma obowiązek informować o wynikach swojej wewnetrznej kontroli opłacania składek): ZUS posumuje sobie deklaracje grubo po zakończeniu miesiąca, za który należało wpłacić przedmiotowe składki.
   Jak mawiał nieboszczyk Kuroń senior: będzie tak samo - tylko śmieszniej.

na górę strony