logo PLURIXu > strona startowa PLURIX (od 26V1983) Jerzy Klaczak
Biura Rachunkowe(od 1992) św. Min.Fin. 3374/97
kancelaria Doradcy Podatkowego (ubezpieczenie, licencja nr 4983)
Pn..Pt: 8:30..14:45
tel: (32)203 64 95
tel: (501)950 390
Przeprowadziliśmy się

PLURIX - zmiany VAT od 2017

   Od 1 I 2017 obowiązywać będzie
limit zwolnienia podmiotowego z VAT
wzrasta ze 150,000 PLN do 200,000 PLN (rocznej sprzedaży netto - lub proporcjonalnie do okresu prowadzenia działaności dla firm nowych). Firmy, które w 2016 przekroczyły 150,000 (i "weszly w VAT") ale nie dobiły do 200,000 - wyjątkowo mogą od 1 I 2017 powrócić od razu do zwolnienia podmiotowego (normalnie trzeba odczekać rok kalendarzowy na powrót do zwolnienia po straceniu go albo rezygnacji dobrwolnej). Ten termin jednak już minął - VAT-R należało złożyć do 9 I 2017, 7 dni od pierwszego dnia roboczego. Wybór zwolnienia powoduje również ew. konieczność dokonania korekty VAT odliczonego od środków trwałych o wartości ponad 15,000 PLN.
likwidacja kwartalnych rozliczeń
znika możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT-7D dla duzych firm, a także kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE zagranicznych i VAT-27 w kraju (dla wszystkich). Również mali podatnicy nie stosujący metody kasowej nie mają prawa do deklaracji VAT-7K przez pierwszych 12 miesięcy od rejestracji (nowy art. 99 ust. 3a). Co ciekawe, dotyczy to już firm zarejestrowanych do VAT w czwartym kwartale 2016 (). Oczywiście, dostawy objęte odwrotnym obciążeniem nadal bezwzględnie pozbawiają prawa do rozliczeń kwartalnych (także przy metodzie kasowej). Firmy "wypadające" z deklaracji kwartalnych muszą złożyć aktualizację deklaracji zgłoszeniowej VAT-R.
elektroniczne deklaracje
od 1 I 2017 obowiązkowo przez internet VAT-7, VAT-UE (więc już tylko do 25. następnego miesiąca), VAT-27 dla: podatników VAT-UE, obowiązanych do elektronicznego PIT-36 lub CIT-8 (ponad 5 zatrudnionych lub obsługiwani przez biuro rachunkowe), objętych odwrotnym obciążeniem (budowlanka i towary wrażliwe); reszta dopiero od 1 I 2018 (ale - korekty powinny już być składane elektronicznie - nowy art. 101 i 101a ust. 4). Za niezłożenie przez internet - oczywiście grzywna (za wykroczenie skarbowe): 200..40,000 PLN. Przypominamy, że do wysyłki nie wystarczy komputer, Acrobat Reader (formularze nie działaja z innymi czytnikami PDF-ów, np. Foxit Reader) i internet - ale jeszcze trzeba mieć podpis elektroniczny (ten z państwowym certyfikatem - żeby go dostać, trzeba mieć PESEL, więc obcokrajowcy go nie dostaną) a do urzędu skarbowego trzeba złozyć pełnomocnictwo UPL -1(5) (papierowe, podpisane zgodnie z reprezentacją firmy w KRS); dla osób fizycznych - wystarczy e-PUAP.
odwrotne obciążenie krajowej budowlanki
opisujemy tutaj
załamanie neutralności VAT przy odwrotnym obciążeniu
do tej pory transakcje, w których VAT rozlicza nabywca a nie sprzedawca (WNT, import usług, także dostawa towarów "wrażliwych" w kraju: elektronika, stal, olej) były stosunkowo bezpieczne: nawet, jeżeli ten nabywca NIE "rozpoznał" u siebie obowiązku podatkowego - czytaj: nie naliczył tego VATu i nie ujął go ani w rejestrze sprzedaży, ani zakupu - to kontrola doliczała mu tą samą kwote po obydwu stronach i wychodziło na zero (ew. tylko grzywna za nieprawidłowości w deklaracji). Od teraz jest inaczej - do rejestru sprzedaży trzeba wpisać podatek należny w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (a więc wstecz). Niestety - do rejestru zakupu (art. 86 ust. 10i) możemy go wpisać dopiero w bieżącej deklaracji: powstaje więc przez kilka miesięcy zaległość, a zatem i odsetki (to wszystko gdy korekta nastąpiła już po 3 miesiącach - art. 86 ust. 10b pkt 3). No, i wciąż można bezkarnie dokonywać korekt WNT w deklaracjach sprzed 2017 roku.
utrudnienie zwrotu VAT w ciągu 25 dni
już nie wystarczy mieć zapłacone przelewem wszystkie faktury zakupu (niezapłacone mogą być na łącznie 15,000 PLN); z poprzedniej deklaracji przeniesienie nie może przekraczać 3,000. i przez 12 poprzednich miesięcy podatnik był zarejestrowany i składał deklaracje. Zapłacenie choćby części jednej faktury na kwotę ponad 15,000 PLN gotówką wyklucza zwrot w 25 dni.
przywrócenie sankcji 30% i kary 100% + 25 lat pierdla
nowy art. 112b: 30% za zaniżenie VAT do zapłaty (zawyżenie zwrotu lub przeniesienia); wyjątkowo 20% gdy po kontroli (lub w trakcie postępowania) podatnik złożył deklarację i wpłacił odpowiednią kwotę; natomiast bez sankcji gdy przed wszczęciem kontroli (postępowania) złożono korektę lub ujęto podatek w poprzednich/nastepnych okresach; wreszcie 100% gdy wynika to z "pustych" faktur (za faktury nie dokumentujące rzeczywistej operacji mogą być uznane także zwykłe pomyłki w ilości czy asortymencie).

na górę strony