Notice: Undefined variable: classif in /_old/naglowek.inc on line 5 Notice: Undefined variable: charset in /_old/naglowek.inc on line 6 PLURIX ceny

Logo PLURIXu English version of this pageenglish version PLURIX (od 26 V 1983) Jerzy Klaczak tel. (32)203 64 95
NIP 634-007-84-06 ISDN (32)782 49 10
Biura Rachunkowe (od 1992) VoIP (32)790 43 12
al. Korfantego 115 lok.4 DCS (501)950 390
40-156 Katowice GSM (600)121 878
Bank Pocztowy konto: 04 1320 1537 2418 9729 2000 0001
e-mail:
 
PLURIX > Opłaty

Doradca Podatkowy nr 4983
św. Min.Fin. 3374/97

PLURIX - opłaty

Interaktywny kalkulator opłaty w PLURIXie
Pełna księgowość
Prace dodatkowe (na godziny) & Doradztwo Podatkowe
Firmy z kapitałem zagranicznym
Książki przychodów
Archiwizacja, przechowywanie i niszczenie dokumentów (oprócz osobowych i płacowych)

    Opłaty uiszczane przez naszych klientów uzależnione są od ilości pracy wykonanej przez PLURIX dla nich. Pobieramy 2.68 PLN za każdy wpis do ksiąg (gdzie typowa faktura VAT powoduje trzy wpisy: dla kwoty netto, podatku VAT i kwoty do zapłaty; tym niemniej, istnieją dokumenty powodujące mniej lub więcej wpisów - np. typowy przelew bankowy to tylko jeden wpis: dla pojedynczej kwoty występującej po stronie debetowej i kredytowej). Gdy od naszych klientów otrzymujemy zestawienia dokumentów do księgowania, liczymy jedynie za ilość wpisów całego zestawienia do ksiąg, a nie za ujęte w nim pojedyncze dokumenty (np. miesięczne zestawienie faktur sprzedaży "kosztuje" tyle, co pojedyncza faktura, choćby było w nim tuzin lub tysiąc tuzinów faktur. Wymaga to jednak prowadzenia zadłużeń poszczególnych odbiorców przez Podatnika. Podobnie, miesięczny wydruk z kasy fiskalnej jest także pojedynczym dokumentem). Dodatkowo, za rejestry VAT sporządzane przez PLURIX (najczęściej bowiem to my je robimy) liczymy połowę powyższej stawki (1.34 PLN) za każdy dokument (tym razem jednak od dokumentu a nie od każdej liczby) wpisany do rejestrów VAT. Stosujemy zasadę "jednak nie mniej, niż": dla firm krajowych nie mniej niż połowa minimalnej płaca, aktualnie 875.00 PLN miesięcznie. Dla małych podmiotów, jest to stała stawka, jaką uiszczają. Gdy zaś ilość pracy wzrasta, suma opłat liczonych od ilości dokumentów przekracza to minimum i zaczynają płacić więcej.

    Dopuszczamy tylko jeden rodzaj dopłaty: za opóźniony spływ dokumentów (po 10 dniu następnego miesiąca) do Biura (aż do 20% - ale dotychczas zastosowalimy ją jedynie 2 razy). Nie ma żadnej dopłaty za "przyjmowanie dokumentów", "sortowanie faktur", "sprawdzanie dowodów księgowych" ani "wydruki" jak stosują to niektóre inne biura (nasi klienci są bowiem rozsądni i nie proszą co dwa dni o kolejną kopię tego samego tabulogramu). Wszystkie obowiązki "etatowego księgowego" ujęte są w powyższej cenie: sprawdzanie dokumentów, informacja o wadach i brakach dostarczonych dokumentów jakie należy poprawić lub usunąć, księgowanie, uzgadnianie rozrachunków należności i zobowiązań z kontrahentami oraz urzędami, obliczanie wyniku finansowego, przygotowanie wszystkich deklaracji podatkowych firmy(dochodowy, VAT, VAT-UE, od płac itp.), gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w ciągu roku obrotowego. Sporządzenie sprawozdania rocznego jest to „trzynasta pensja”, tj. odrębna faktura (w naszym programie księgowym jest to bowiem trzynasty miesiąc roku obrotowego) - mówimy tu o pełnym sprawozdaniu obejmującym nie tylko bilans, rachunek wyników, informację dodatkowa czy przepływy finansowe - ale też potwierdzenia sald, rozliczenie inwentaryzacji, statystyczne różnice kursowe czy podatek odłożony. Bez dodatkowych opłat możemy natomiast co miesiąc wydrukować "surowy" bilans czy rachunek zysków i strat.

    Oczywiście, są też prace płatne osobno - głównie przygotowanie rozlicznych raportów (w tym wniosków kredytowych wymaganych przez banki) oraz umów, opinii, kontraktów czy porad (różnych "a co by było, gdyby" czy "jak można by", optymalizacja podatkowa, ...),  konsolidacja bilansu i sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych podmiotów objętych konsolidacją, nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego, sporządzanie z wyprzedzeniem zestawień do terminów płatności oraz przelewów do Home Banking, dokumentacji rachunkowej do wypłaty funduszu socjalnego oraz inne nie-rutynowe czy incydentalne prace. Uczestnictwo w imieniu klienta w różnorakich kontrolach i inspekcjach czy reprezentacja przed sądami administracyjnymi też zalicza się do takich prac (ale korespondencja z urzędami jest "w cenie"). Wszystkie one są płatne według stawki godzinowej - 165.00 PLN/godzinę - i przepisów o podróżach służbowych (aktualnie ok. 0.8358 PLN/km) jeżeli nasz pracownik musi podróżować do innego miasta. Ogólnie: PLURIX nie tworzy dokumentów (poza poleceniami księgowania czy amortyzacją), tylko księguje te, które dostarcza klient (jeżeli prawo na to zezwala) - i za to jest opłata podstawowa. Natomiast, gdy bierzemy udział w tworzeniu dokumentów, liczymy za to ekstra (ponieważ nie jest to "codzienne" księgowanie). Liczymy dodatkowo 29.09 PLN za każdą kartkę np.: deklaracji ZUS (miesięcznych i ew. rocznych) oraz PIT-8 i PIT-11 (roczne funduszu płac) czy zeznań rocznych dla pracowników i włacicieli (PIT-30, PIT-D itp.), tyle samo za każdą deklarację INTRASTAT.

    Dla firm z kapitałem zagranicznym obowiązują również powyższe stawki, jednak z jedną zmianą: nie mniej niż pełna minimalna płaca, czyli aktualnie minimalnie 1,750.00 PLN miesięcznie. Za to jednak nie pobieramy dodatkowych opłat za comiesięczne sprawozdania finansowe według ustalonego przez firmę-matkę szablonu (co firma - to inne wymagania!) czy sprawozdania NBP albo IFT. Przy małej ilości pracowników, nie zapłacą Państwo również nic za przygotowanie comiesięcznych deklaracji ZUS i rocznych PIT-8 / PIT-11 przez nasze Biuro dla Państwa pracowników; gdy ilość zatrudnionych przekroczy pięć osób - obowiązują stawki podane powyżej.

    Nadmieniamy przy tym, że ceny zmieniamy jedynie raz w roku: na początku nowego roku podatkowego zwiększamy je wraz zze wzrostem minimalnej płacy (wyjąwszy, oczywiście, wypadki nadzwyczajne - np. wprowadzenie 22% VAT). Podane powyżej stawki dotyczą roku 2015. Do podanych tutaj i gdzie indziej cen proszę doliczyć 23% podatku VAT (który - oczywiście - nie obciąża nijak Państwa firmy: jest płacony nam zamiast bezpośrednio do Urzędu Skarbowego).

    Podczas wstępnej rozmowy możemy oszacować, ile kosztowałyby Was nasze usługi, gdyby to już teraz PLURIX prowadził Państwa księgowość. Przy porównaniu tego z aktualnymi płacami działu księgowości proszę zauważyć, że do naszej należności nie dochodzi już żadne dodatkowe obciążenie np. na ZUS czy ZFSS albo PFRON, ani też czynsze i inne koszty zorganizowania stanowiska pracy dla referenta księgowego. PLURIX również nie potrzebuje urlopów ani innych nieobecności w pracy (np. zwolnień chorobowych). Proszę traktować to jako punkt wyjściowy: mieliśmy przykłady, gdzie takie szacunki zmieniały się po przejęciu księgowości przez PLURIX, i to w obie strony. Może zmienić się profil działalności Państwa firmy (to często się zdarza: właścicielstwo chce zreorganizować firmę i jednym z kroków "po drodze" jest "wydanie" księgowości na zewnątrz - przy ponad 70 pracownikach jest to oszczędność ok. sześciu pracowników w typowym przedsiębiorstwie, a "przy okazji" zupełnie zmienia się to, co księgujemy); nierzadko załoga w zmienionej sytuacji kadrowo-organizacyjnej zaczyna produkować mniej lub więcej papierów. Jednakże, nasze biuro często sugeruje jak usprawnić obieg dokumentów - z biegiem czasu poznajemy każdego klienta wciąż lepiej. Pomagamy Państwu również w problemach wynikających z informatyzacji firmy - zarówno wyborze sprzętu, oprogramowania, usługach serwisowych czy usuwaniu doraźnych awarii. Wiemy, jak bardzo niedojrzałe są współczesne komputery dla kogoś, kto pożąda perfekcji w prowadzeniu interesów - i szczególnie w tej działce nie pozostawiamy naszych klientów zdanych na ślepy traf.

    Opłata miesięczna za prowadzenie książki przychodów i rozchodów uzależniona jest od ilości dokumentów (wpisów), i tak:
do 50:150.- PLN
51..100:250.- PLN
101..150:350.- PLN
151..200:450.- PLN
201..250:550.- PLN
251..300:650.- PLN
większych nie mamy - przechodzą na pełną księgowość!


    Po zakończeniu bieżącego roku obrotowego dokumenty przestają być przedmiotem codziennego przetwarzania i wędrują do archiwum (a przynajmniej powinny!). W zasadzie, już w trakcie roku obrotowego podlegają wstępnej archiwizacji - uporządkowane według naniesionych numerów dziennika (z Księgi Głównej) spoczywają w kolejnych segregatorach. Przez pięć lat muszą jeszcze być przechowywane w całości (zgodnie z przepisami podatkowymi). Po tym czasie w majestacie prawa podatkowego (ku wielkiej uldze niektórych właścicieli firm) można je przeznaczyć na przemiał... STOP! Nie tak prędko! Niektóre z nich muszą zostać - oprócz przepisów podatkowych wchodzą w grę jeszcze przepisy kadrowe, księgowe,...

    Archiwizacja to proces przepatrzenia dokumentów (np. za dany rok obrotowy) i podzielenia ich według czasokresu dalszego przechowywania na kategorie (np. B50 - pięćdziesiąt lat). Ilość dokumentów określa się w metrach bieżących - przeciętny segregator ma grubość 6cm, czyli 1mb to 17 segregatorów. Za zarchiwizowanie pobieramy

80.- PLN + VAT / mb
akta kategorii B25, B99, A
60.- PLN + VAT / mb
akta kategorii B3, B5, B12

    Makulacja to zniszczenie dokumentów nie podlegających już dalszemu przechowywaniu w sposób bezpieczny: gwarantujemy, że nikt (niepowołany, a powołany też nie!) nie przeczyta już z nich ani literki. Trafiają one bezpośrednio do młyna papierniczego a odbierane są transportem własnym. Państwa dziwi, że za to trzeba nam płacić? Proszę więc wyrzucić swoje dokumenty na makulaturę (jak robią to niektóre np. banki), a jeszcze zapłacą Państwu (i dadzą kilka rolek papieru toaletowego... - nie, to już nie te czasy). A może lepiej posadzić przedtem dziewczynę przy niszczarce? U nas kosztuje to 45.- PLN + VAT za (każdy rozpoczęty) worek 35 kg (przeciętny segregator waży około 2 kg, zatem 1 mb akt to właśnie ca 35 kg).

    Przechowywanie dokumentów to - rozciągający się na lata - okres, kiedy muszą one wciąż być "w pogotowiu" do wyciągnięcia, a na dodatek zachować swoje "walory użytkowe": nie mogą zapleśnieć, zbutwieć... Ponieważ są już (najczęściej) zarchiwizowane, to wiadomo który fascykuł można z początkiem każdego roku poddać makulacji - a reszta musi czekać dalej na swoją kolejkę. Za przechowywanie akt pobieramy corocznie:

50.- PLN + VAT / mb
kategoria B25, B99
30.- PLN + VAT / mb
kategoria B5, B10, B12
41.- PLN + VAT
dodatkowy ryczałt za obsługę przechowywanych dokumentów

    Warto pamiętać, że Kodeks Spółek Handlowych nakłada na wspólników likwidowanych (i upadłych!) spółek obowiązek wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów spółki!
Od 1 kwietnia 2003 roku dokumenty osobowe i płacowe moga być przechowywane tylko przez spółki kapitałowe działajace za zezwoleniem wojewody.


PLURIX   Współpraca    Ceny    Gdzie    Pomoc    O nas    Klienci    Michałki    Grecka         Nowa      Do ulubionych
Dziś jest  Środa, 22-08-2018 Napisz Ostatnia aktualizacja strony: 28.8.2015;
Copyright ©2001 by PLURIX®. All rights reserved - Prawa autorskie zastrzeżone @NetHost